Мэдээ мэдээлэл
Газ үнэртэх үед авах арга хэмжээ

2021-02-26

Газ үнэртэх үед та дараах арга хэмжээг яаралтай авах хэрэгтэй.

Хориотой зүйлсийг хийхийг хатуу хориглоно!!!

2021-02-26

Хийн баллоныг хэрхэн зөв хадгалж, байрлуулах вэ?

<
>

2021-02-26

Хийн төхөөрөмжтэй ажиллах аюулгүйн зааварчилгаа